Gert Van Damme D.O.

osteopaat

Ik behaalde mijn diploma in de Kinesitherapie te Gent in 1993. Vanuit mijn ervaring als kinesitherapeut groeide mijn interesse in de osteopathie. Tegelijkertijd met de start van een eigen praktijk in 1997, startte ik de opleiding osteopathie aan het College Sutherland. Zo kon ik verder op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht en de patiënt ruimer benaderen. Al gauw bleek hoe belangrijk het was om het lichaam als één geheel te zien teneinde de patiënt optimaal te helpen.

Niet alleen het behandelen, maar ook het voorkomen van de klacht zijn mijn aandachtspunten. Sinds 2009 werk ik als fulltime erkend osteopaat in mijn praktijk te Moerbeke.


Opleidingen

 • 2018, Osteopathie bij baby en kind: de essentie, The Practice Academy
 • 2018, Manipulaties: short lever technique, Centrum voor Osteopathie
 • 2017, Osteopathie bij kinderen, onderzoek en behandeling tot 3 jaar, NKO-problematiek, Centrum voor Osteopathie
 • 2017, Osteopathie bij kinderen, kinderarts-vroedvrouwen-osteopaat, Centrum voor Osteopathie
 • 2016, The fairy tales and truth about the disc pathology and treatment, FICO
 • 2016, Come Quantum Conference, COME
 • 2014, The differential diagnosis is everything, FICO
 • 2014, Omgaan met autisme, VVA
 • 2014, Philosophy of science, Literature search, CORPP
 • 2013, Temporo-mandibulair gewricht in de osteopathiepraktijk, CORPP
 • 2011, Incontinence in children, CORPP
 • 2011, Uro-genital osteopathy, CORPP
 • ...

Beroepsregels

 • Lid van osteopathie.be, Beroepsvereniging van de Belgische osteopaten.
 • Gert Van Damme respecteert de deontologische code van osteopathie.be.
 • Gert Van Damme is verzekerd door de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via Marsh NV, bij de verzekeringsmaatschappij AMLIN Corporate Insurance met polisnummer 99.541.685.
 • Bevoegde medische commissie: Provinciale geneeskundige commissie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/0201 9000 Gent