Over Osteopathie
"De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen."
Belgische Academie voor Osteopathie vzw

“Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy.”
World Health Organization (WHO)
Osteopathie is een geneeswijze die zich kenmerkt door een manuele (met de handen) aanpak van het lichaam. De osteopaat stelt zich tot doel de gezondheid van de patiënt te herstellen, te optimaliseren of te onderhouden. De osteopathie steunt op de principes dat de mens functioneert als een geheel (lichaam en geest) en dat het lichaam over een zelfherstellend, zelfgenezend kunnen beschikt.
Door de functie van het lichaam als eenheid te stimuleren, beïnvloedt de osteopaat dit zelfherstellend vermogen ten gunste van uw gezondheid.
De osteopaat werkt nauw samen met de huisarts of specialist. Osteopathie kan zowel complementair als alternerend voor een standaard medische behandeling gezien worden. De klassieke geneeskunde duikt op wanneer het echt fout loopt, de osteopathische geneeskunde is er in de eerste plaats om problemen te voorkomen. Tussen gezondheid en het opduiken van een proleem ligt een marge waarin de osteopaat opereert.
De osteopaat realiseert de zorg voor de patiënt in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat er voor het bezoek aan een osteopaat geen verwijzing van een arts nodig is. Extra opmerkingen vanwege de arts zijn steeds interessant.
Een osteopaat luistert eerst uitgebreid naar de patiënten en stelt hen vragen. Daarna volgt een systematisch onderzoek van de beweeglijkheid van diverse lichaamsstructuren. Wanneer de osteopaat geen verdachte signalen vindt die doorverwijzing naar een arts noodzaken, stelt hij een behandeling voor.
Uw osteopaat is door zijn brede kennis en uitgebreide praktische vorming in staat de minieme bewegingen in het lichaam te voelen en te interpreteren.

Zo gaat hij op zoek naar de primaire oorzaak (de start) van uw klacht, uitgaande van drie aspecten:
1. Het bewegingssysteem (pariëtale systeem): spieren, gewrichten, botten, ligamenten, … .
2. De schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel (ook bekend als het craniosacrale systeem).
3. De inwendige organen, bloed- en lymfevaten en de fasciale bindweefselvliezen tussen de organen (het viscerale systeem).

Deze drie systemen zijn via allerlei verbindingswegen met elkaar verbonden en zullen dus steeds in relatie met elkaar onderzocht en behandeld worden. De harmonie tussen deze drie is van vitaal belang. Bewegingsvermindering in één van hen beïnvloedt steeds de andere aspecten.
De behandeling steunt op een diagnostiek gevormd door een diepgaande anamnese (bevraging), een klassiek klinisch onderzoek aangevuld met een specifiek palpatie-onderzoek van het individu, waarbij de osteopaat opmerkzaam is voor bewegingsbeperkingen op alle mogelijke niveaus. Aan de hand van de gegevens uit de anamnese en na het uitvoeren van het klinisch onderzoek kan de osteopaat dan beslissen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is (Echografie, RX, MRI, CT-scan, Labo-testen,..).

Dit geheel leidt tot het formuleren van een osteopathisch bilan en het opstellen van een behandelplan. In het kader van een osteopathische behandeling wordt bovendien de nodige aandacht besteed aan algemene leefregels en aan preventie in het bijzonder.

Na een behandeling heeft uw lichaam tijd nodig om zich aan het nieuwe evenwicht aan te passen. Dit proces kan eventueel gepaard gaan met vermoeidheid, een korte opflakkering van de symptomen, spierstijfheid, een grieperig gevoel, een lichte emotionele ontlading, … . Dit is een normale reactie van uw lichaam dat maximum 2-3 dagen duurt. Mocht u toch vragen hebben, neem dan gerust contact met uw osteopaat.
Osteopathie is momenteel nog niet voorzien in de ‘verplichte ziekteverzekering’ (RIZIV). Sinds 2000 is de terugbetaling door de mutualiteiten voorzien via hun ‘bijkomende verzekering’.
Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen in aanmerking voor deze terugbetaling. U ontvangt van uw osteopaat na elke consultatie een attest voor het ziekenfonds waarmee u 10 euro kan ontvangen. Het aantal tussenkomsten kan variëren afhankelijk van uw ziekenfonds.
Sommige aanvullende verzekeringen bieden een hogere terugbetaling aan.
Osteopathie is een veilige diagnose- en behandelmethode.
Het onderzoek dat hierrond werd gevoerd, toont aan dat er weinig tot geen neveneffecten worden vermeld na een osteopathische behandeling. Als er dan al ongewenste effecten worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn, ...).
Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om gefundeerde uitspraken te doen. Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor gevreesd. Als er dan al zware verwikkelingen zouden voorkomen, zijn deze uiterst zeldzaam te noemen. Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen.
We kunnen in elke geval nog meegeven dat de beroepsgroep van osteopaten in België, als eerstelijnsgezondheidszorg, de laagste verzekeringspremie betaalt voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat bevestigt dat osteopathie een veilige behandelmethode is.


Deze en meer info over Osteopathie kan u vinden op de website van de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten www.osteopathie.be